Kirjaudu PinnariinJos et ole aiemmin kirjautunut Pinnariin, sinun pitää ensin rekisteröityä. Pinnarin käyttäjiksi voivat rekisteröityä vain Bongariliiton jäsenet. Jos kuulut Lintutiedotukseen, kirjoita rekisteröitymislomakkeelle sama käyttäjätunnus.kontiki_banneri_romania_2019

FennicaBongariliittover2

Lintutiedotuksen ilmoitusohjeet

2. Ilmoittamisen periaatteet

 

Jokainen Bongariliiton jäsen on sitoutunut ilmoittamaan välittömästi (=heti) ohjevihkon listassa ilmoitusvelvollisuuden alaisiksi määritellyt lajit: suurharvinaisuudet (**) ja harvinaisuudet (*). Tämä koskee omien havaintojen lisäksi myös muiden tekemiä havaintoja, joista jäsen on saanut tiedon, mutta joita ei ole vielä ilmoitettu lintutiedotukseen.

 

Listassa on lisäksi merkitty X:llä lajit, joista ilmoittaminen on suositeltavaa aina ja lisäksi joistakin lajeista alue ja/tai vuodenaika, jolta havainnot suositellaan ilmoitettaviksi. Suositusluettelo on ohjeellinen, koska täydellinen ohjeistus olisi liian monimutkainen ja lisäksi jonkin havainnon kiinnostavuus saattaa riippua voimakkaasti kyseisen vuoden tilanteesta (vaellus, poikkeuksellisen harvinainen esiintyminen tms.). Usein suosituksien ulkopuolinenkin havainto voi olla mielenkiintoinen mm. paikallisesti. Suosituksia luettaessa järjen käyttö on sallittua ja kokeneemmilta harrastajilta, työvaliokunnalta tai johtoryhmältä voi kysyä ohjetta, mikäli ei ole varma olisiko havainto syytä ilmoittaa Lintutiedotukseen.

 

Koska jokainen jäsen itse vastaa siitä, mistä havainnoista hän maksaa (haluaa tekstiviesteinä), niin pakollisten ja suositeltavien ilmoitettavien havaintojen lisäksi voidaan ilmoittaa varsin vapaasti muitakin havaintoja, jos on syytä olettaa, että ne kiinnostavat useita ryhmäläisiä. Esimerkkinä paikalliset/ ajalliset pinnatarpeet. Yleisesti ottaen lähettämättä jäänyt kiinnostava viesti on huomattavasti pahempi asia kuin liian(?) yleisestä lajista lähetetty viesti.

Ensihavainto

Ensimmäinen ilmoitus kustakin linnusta tehdään ensihavaintona (tunnus H tekstiviestin tai www-selaimella tekstinä syötetyn havainnon alussa. ’Valitsemalla laji’ -toiminnolla www-selaimella jätetään kohta ’päivityshavainto' rastimatta).

 

Linnusta on suositeltavaa tehdä uusi ensihavaintoilmoitus, jos se on ollut kadoksissa niin kauan, että sen on voitu olettaa poistuneen. Uusi ensihavaintoilmoitus on suositeltava myös kun lintu nähdään kaukana alkuperäisestä löytöpaikasta.

 

Havaintoa ilmoittaessa voidaan myös antaa kellonaika. Mikäli tätä ei syötetä, järjestelmä käyttää havainnon syöttöhetkeä aikana. Kellonaikaa käytetään tekstiviestihälytyksissä siten, että yli 2h vanhat havainnot oletetaan ei-aikakriittisiksi, jolloin niistä ei lähde tekstiviestihälytyksiä. Siksi tätä kellonaikatoimintoa täytyy käyttää syötettäessä järjestelmään vanhoja havaintoja, jotka eivät ole enää ajankohtaisia, eli lintu ei ole enää bongattavissa. Mikäli on kyse havainnosta, jossa lintu on löytynyt aiemmin, mutta on vielä todennäköisesti bongattavissa (paikallinen tai selkeää johtolinjaa, esim. rannikkoa pitkin muuttava lintu), aikaa ei kannata syöttää (jos se on yli 2h vanha), vaan ilmoittaa löytöaika viestin vapaan teksti osuudessa, koska tällaisesta havainnosta halutaan yleisesti häly tekstiviestinä. Myös erittäin harvinaisen lajin tapauksessa kannattaa harkita viestin laittamista nykyhetkelle, vaikka bongattavuus olisikin huono.

 

Vaikka viestin tila on lyhyt, on tärkeää yrittää mahduttaa ensimmäiseen viestiin mahdollisimman paljon tietoja linnun bongaamista varten. Puutteellinen viesti aiheuttaa lähettäjälleenkin enemmän vaivaa kiinnostuneiden bongarien soitellessa lisätietoja.

 

Tärkeitä asioita ovat:

 

·  linnun käyttäytyminen ja bongattavuus
o paikallisuus, esillä olo
o lentävästä suunta ja reitti
o havainnon kellonaika
o bongaukseen vaikuttavat sääolot

·  linnun puku (esim. jp/pp)

·  tärkeimmät havaitut tuntomerkit kovimmilta rareilta

·  ajo-ohje
o tienviitat
o teiden nimet
o GT-kartan paikat
o pysäköinti
o käyttäytymisohjeet
o vaikeapääsyisyys esim. jos paikka on saari

 

Viesteissä tilaa kannattaa säästää käyttämällä mahdollisuuksien mukaan lyhenteitä. Lyhentäminen ei saa kuitenkaan estää viestin ymmärtämistä. Suositeltavien lyhenteiden luettelo on tämän ohjeen loppuosassa. Mitä harvinaisemmasta linnusta on kyse, sitä tarkemmat ohjeet tarvitaan. Mikäli kaikki tieto ei mahdu ensiviestiin, loput lähetetään pääsääntöisesti päivitysviesteinä. Erityisen tärkeät toimintaohjeet voidaan tarvittaessa ilmoittaa myös ensihavaintotunnuksella. Ei-aikakriittisiä lisätietoviestejä (esim. ajo-ohje) päivityksenä lähetettäessä kannattaa odottaa jonkin aikaa (n. 15-30min), jolloin kiinnostuneet ehtivät tilaamaan tarvittaessa päivitykset. Yleensä lähempää tulijat tuntevat paikat paremmin eivätkä tarvitse niin tarkkoja ajo-ohjeita kuin kauempaa tulevat. Lähettämällä ajo-ohjeet hieman myöhemmin on myös paremmin aikaa varmistua niiden oikeellisuudesta.

Päivitys

Päivityksenä (tunnus HP tekstiviestissä tai päivitys rastittuna selaimella ’valitsemalla laji’ -toiminnossa) lähetetään tietoja tilanteesta ensihavainnon jälkeen. Näissä on yhtä lailla tärkeää tarkka tieto linnun käyttäytymisestä ja olinpaikasta.

 

Myös negatiiviset havainnot ovat tärkeitä ja niitä tulisi myös lähettää, mikäli bongattavaa lintua ei havaita. Negatiivisen havainnon yhteydessä on syytä mainita etsijöiden määrä, käytetty aika ja olosuhteet, jotka voivat vaikuttaa löydettävyyteen.


Tulosta sivu