Kirjaudu PinnariinJos et ole aiemmin kirjautunut Pinnariin, sinun pitää ensin rekisteröityä. Pinnarin käyttäjiksi voivat rekisteröityä vain Bongariliiton jäsenet. Jos kuulut Lintutiedotukseen, kirjoita rekisteröitymislomakkeelle sama käyttäjätunnus.kontiki_banneri_romania_2019

FennicaBongariliittover2

Lintutiedotuksen ilmoitusohjeet

Helmikuu 2005 © Bongariliitto ry. / Juha Piipponen

Päivitetty lokakuussa 2013


Yhteinen kieli on yhteisöllisen viestinnän perusta.

 

1.       Pikaohje

2.       Ilmoittamisen periaatteet
• Ensihavainto
• Päivitys

3.       Viestin lähetys
• Lähettäminen
• Viestin rakenne

4.       Lajiluettelo

5.       Kunta- ja muut lyhenteet
1. Pikaohje

H LAJI KUNTA (klo) vapaa teksti ensihavainnosta

HP LAJI KUNTA (klo) vapaa teksti päivityksestä

Tekstiviesti numeroon 040-507 9621

(varanumero 040-546 7429)

Esim.
- H ristri ANJALA 0830 Muhjärvi 1kv p...
- HP idänkäki SOTKAM Teerivaarantie puputteli...

Osat erotetaan välilyönneillä (myös kunta ja vapaa teksti), ei pilkuilla eikä pisteillä.

Kellonaika ei ole pakollinen.

/käyttäjätunnus tulee automaattisesti, ei kirjoiteta itse!


2. Ilmoittamisen periaatteet

Jokainen Bongariliiton jäsen on sitoutunut ilmoittamaan välittömästi (=heti) ohjevihkon listassa ilmoitusvelvollisuuden alaisiksi määritellyt lajit: suurharvinaisuudet (**) ja harvinaisuudet (*). Tämä koskee omien havaintojen lisäksi myös muiden tekemiä havaintoja, joista jäsen on saanut tiedon, mutta joita ei ole vielä ilmoitettu lintutiedotukseen.

 

Listassa on lisäksi merkitty X:llä lajit, joista ilmoittaminen on suositeltavaa aina ja lisäksi joistakin lajeista alue ja/tai vuodenaika, jolta havainnot suositellaan ilmoitettaviksi. Suositusluettelo on ohjeellinen, koska täydellinen ohjeistus olisi liian monimutkainen ja lisäksi jonkin havainnon kiinnostavuus saattaa riippua voimakkaasti kyseisen vuoden tilanteesta (vaellus, poikkeuksellisen harvinainen esiintyminen tms.). Usein suosituksien ulkopuolinenkin havainto voi olla mielenkiintoinen mm. paikallisesti. Suosituksia luettaessa järjen käyttö on sallittua ja kokeneemmilta harrastajilta, työvaliokunnalta tai johtoryhmältä voi kysyä ohjetta, mikäli ei ole varma olisiko havainto syytä ilmoittaa Lintutiedotukseen.

 

Koska jokainen jäsen itse vastaa siitä, mistä havainnoista hän maksaa (haluaa tekstiviesteinä), niin pakollisten ja suositeltavien ilmoitettavien havaintojen lisäksi voidaan ilmoittaa varsin vapaasti muitakin havaintoja, jos on syytä olettaa, että ne kiinnostavat useita ryhmäläisiä. Esimerkkinä paikalliset/ ajalliset pinnatarpeet. Yleisesti ottaen lähettämättä jäänyt kiinnostava viesti on huomattavasti pahempi asia kuin liian(?) yleisestä lajista lähetetty viesti.

Ensihavainto

Ensimmäinen ilmoitus kustakin linnusta tehdään ensihavaintona (tunnus H tekstiviestin tai www-selaimella tekstinä syötetyn havainnon alussa. ’Valitsemalla laji’ -toiminnolla www-selaimella jätetään kohta ’päivityshavainto' rastimatta).

 

Linnusta on suositeltavaa tehdä uusi ensihavaintoilmoitus, jos se on ollut kadoksissa niin kauan, että sen on voitu olettaa poistuneen. Uusi ensihavaintoilmoitus on suositeltava myös kun lintu nähdään kaukana alkuperäisestä löytöpaikasta.

 

Havaintoa ilmoittaessa voidaan myös antaa kellonaika. Mikäli tätä ei syötetä, järjestelmä käyttää havainnon syöttöhetkeä aikana. Kellonaikaa käytetään tekstiviestihälytyksissä siten, että yli 2h vanhat havainnot oletetaan ei-aikakriittisiksi, jolloin niistä ei lähde tekstiviestihälytyksiä. Siksi tätä kellonaikatoimintoa täytyy käyttää syötettäessä järjestelmään vanhoja havaintoja, jotka eivät ole enää ajankohtaisia, eli lintu ei ole enää bongattavissa. Mikäli on kyse havainnosta, jossa lintu on löytynyt aiemmin, mutta on vielä todennäköisesti bongattavissa (paikallinen tai selkeää johtolinjaa, esim. rannikkoa pitkin muuttava lintu), aikaa ei kannata syöttää (jos se on yli 2h vanha), vaan ilmoittaa löytöaika viestin vapaan teksti osuudessa, koska tällaisesta havainnosta halutaan yleisesti häly tekstiviestinä. Myös erittäin harvinaisen lajin tapauksessa kannattaa harkita viestin laittamista nykyhetkelle, vaikka bongattavuus olisikin huono.

 

Vaikka viestin tila on lyhyt, on tärkeää yrittää mahduttaa ensimmäiseen viestiin mahdollisimman paljon tietoja linnun bongaamista varten. Puutteellinen viesti aiheuttaa lähettäjälleenkin enemmän vaivaa kiinnostuneiden bongarien soitellessa lisätietoja.

 

Tärkeitä asioita ovat:


- tarkka paikka, jos mahdollista myös osoite

   (navigaattorit)

- linnun käyttäytyminen ja bongattavuus
  - paikallisuus, esillä olo
  - lentävästä suunta ja reitti
  - havainnon kellonaika
  - bongaukseen vaikuttavat sääolot

- linnun puku (esim. jp/pp)

- tärkeimmät havaitut tuntomerkit kovimmilta rareilta

- ajo-ohje
   - tienviitat
   - teiden nimet
   - GT-kartan paikat
   - pysäköinti
   - käyttäytymisohjeet
   - vaikeapääsyisyys esim. jos paikka on saari

 

Viesteissä tilaa kannattaa säästää käyttämällä mahdollisuuksien mukaan lyhenteitä. Lyhentäminen ei saa kuitenkaan estää viestin ymmärtämistä. Suositeltavien lyhenteiden luettelo on tämän ohjeen loppuosassa. Mitä harvinaisemmasta linnusta on kyse, sitä tarkemmat ohjeet tarvitaan. Mikäli kaikki tieto ei mahdu ensiviestiin, loput lähetetään pääsääntöisesti päivitysviesteinä. Erityisen tärkeät toimintaohjeet voidaan tarvittaessa ilmoittaa myös ensihavaintotunnuksella. Ei-aikakriittisiä lisätietoviestejä (esim. ajo-ohje) päivityksenä lähetettäessä kannattaa odottaa jonkin aikaa (n. 15-30min), jolloin kiinnostuneet ehtivät tilaamaan tarvittaessa päivitykset. Yleensä lähempää tulijat tuntevat paikat paremmin eivätkä tarvitse niin tarkkoja ajo-ohjeita kuin kauempaa tulevat. Lähettämällä ajo-ohjeet hieman myöhemmin on myös paremmin aikaa varmistua niiden oikeellisuudesta.

Päivitys

Päivityksenä (tunnus HP tekstiviestissä tai www-selaimella tekstinä syötetyn havainnon alussa. "Valitsemalla laji"-toiminnolla www-selaimella rastitetaan kohta "päivityshavainto")  lähetetään tietoja tilanteesta ensihavainnon jälkeen. Näissä on yhtä lailla tärkeää tarkka tieto linnun käyttäytymisestä ja olinpaikasta.


Päivityksenä lähetetään mm.

·    päivitystiedot samalta paikalta

·    tarkennukset, nuotit ym. ohjeet, tilanteen vaatiessa rajoituksia tms. voi TVK harkita ensi­havaintoviestin käyttöä

·    johtolinjaa pitkin muuttavan linnun päivitykset myös uusilta paikoil­ta, paitsi suurharvinaisuuksista

    ensihavaintoviestinä

 

Myös negatiiviset havainnot ovat tärkeitä ja niitä tulisi myös lähettää, mikäli bongattavaa lintua ei havaita. Negatiivisen havainnon yhteydessä on syytä mainita etsijöiden määrä, käytetty aika ja olosuhteet, jotka voivat vaikuttaa löydettävyyteen.


Tiedotteet ja kyselyt

Työvaliokunta ja Johtoryhmä voivat tarpeen niin vaatiessa lähettää tiedotteita tai kyselyjä Lintutiedotukseen. Yksittäinen jäsen ei saa ilman lupaa lähettää mitään muuta kuin ohjeen mukaisia havaintotietoja. Ainoana poikkeuksena tästä ovat bongauksien yhteydessä järjestettävistä venekyydeistä ilmoittaminen. Tarvittaessa Lintutiedotuksen Johtoryhmä voi myöntää pyynnöstä lupia muuhun tiedottamiseen, jonka katsotaan olevan tarkoituksenmukaista Lintutiedotuksessa.3. Viestin lähetys

Lähettäminen


Viestit lähetetään gsm-puhelimella tekstiviestinä numeroon 040-507 9621.

Varanumero on 040-546 7429.

(Soneran liittymistä on mahdollista lähettää viestit myös lyhytnumeroon 173024, joka on kuitenkin osoittautunut käytössä epävarmemmaksi. Älä käytä tätä.)

 

Viestejä voidaan syöttää myös sovelluksen sivuilta valitsemalla laji tai kirjoittamalla teksti samaan muotoon kuin tekstiviestikin. Ilmoitusvelvollisuuden alaiset lajit tulee kuitenkin ilmoittaa aina heti, joten niiden ilmoittamiseen www-selain sopii usein huonommin kuin tekstiviesti. Tekstiviestiin mahtuu vapaata tekstiä 140 merkkiä, koska 20 merkkiä menee lajin, kunnan ja lähettäjän ilmoittamiseen. Omaa havaintoilmoitusta voi myös muokata jälkikäteen www-selaimella. Myös ryhmän ylläpitäjä voi muokata ryhmän havaintoja. Aiemmin tallennettua viestiä muokattaessa siitä ei lähde hälyjä muutoksia tallennettaessa.

 

Toistaiseksi pitkissä viesteissä jokainen osa joudutaan lähettämään erillisenä eli aloittamaan viestitunnisteella, lajilla ja kunnalla. Ylipitkiä (=yli 160 merkin) viestejä EI SAA lähettää, vaikka se olisikin puhelintekniikan puolesta mahdollista, koska järjestelmä ei pysty käsittelemään niitä. Varmuuden vuoksi kannattaa puhelimesta laittaa pitkien viestien lähetys pois päältä. Lähetettäessä tekstiviestiä pitää lisäksi ottaa huomioon, että järjestelmä lisää käyttäjätunnuksen ja /-merkin viestien perään (vastaavasti H tai HP jää pois), eli viestin toimiva maksimipituus on sekä havaintoviesteissä, että päivitysviesteissä 154 merkkiä.

 

Tekstiviestillä lähetettäessä järjestelmä lähettää lähettäjälle tallennus-kuittauksen, kun havainto on mennyt onnistuneesti järjestelmään. Www-selaimella syötettäessä havainnon syötön onnistuminen ilmoitetaan sivulla.

 

Bongariliitto maksaa jokaisen asiallisen, oikean muotoisen ilmoitusviestin, joka hyvitetään lähettäjän SMS-viestitilille (käyttäjä saa yhden tekstiviestin / tekstiviestillä ilmoitettu havainto). Bongariliitto maksaa nämä viestit Santa Margaritalle kuukausimaksun yhteydessä. Mikäli ilmoituksia tehnyt jäsen ei käytä tekstiviestihälytystä, voidaan ilmoituskorvaukset hyvittää pyynnöstä rahana.

Viestin rakenne


Järjestelmään lähetettävä tekstiviesti on muotoa:


H LAJI KUNTA KLO* VAPAA_TEKSTI

tai

HP LAJI KUNTA KLO* VAPAA_TEKSTI

(* klo ei pakollinen)


H on Havaintoviestin tunniste (pakollinen, koska ilmoitusnumeroa käytetään muihinkin tarkoituksiin).

P lisänä tarkoittaa Päivitys-tietoa, eli aiemmin ilmoitetun havainnon tilannetietoa (päivitysviestit alkavat siis HP). Päivitysten erottelu on tärkeää, jotta voidaan minimoida tekstiviestikustannukset. Jos tämä HP tai H tunnus unohtuu, viesti ei mene järjestelmään, vaan järjestelmä antaa epähavainnollisen ’palvelu ei käytössä’ -viestin. Tämä johtuu siitä, että näitä lyhytnumeroita käytettäessä palvelu valitaan tällä ensimmäisellä avainsanalla.


Kaikissa väleissä tulee käyttää välilyöntiä eikä esim. pilkkua. Pilkut aiheuttavat virheen, jolloin viesti menee korjattavaksi ylläpidolle.


LAJI voidaan ilmoittaa joko suomenkielisellä nimellä tai tieteellisen nimen 3+3 merkin lyhenteenä (listan mukaiset lyhenteet). Kolmen merkin osia ei eroteta, vaan ne kirjoitetaan yhteen, siis STRORI ei STR ORI. Suomenkielinen nimi ja tiet. lyhenne toimivat aina viestien lähetyksessä riippumatta siitä kummalla nimeämistavalla vastaanottaa viestit.


Järjestelmässä on muutamia lajin tyyppisesti käyttäytyviä erikoistunnuksia:

 
 RARI  -   Määrittämätön harvinaisuus

 UUSI – uusi laji maalle

 UUSIA - uusi alalaji maalle

 TARHA  -   Tarhakarkurina pidetty lintu

 MUUTTO – ajankohtainen muuttotieto
 YHT –      yhteenveto (myös muutot)
 TIED –    tiedote

 TVK  -     TVK-tiedote

  HALL  -   Hallituksen tiedote

  MG  -       Kuikkamuutto

 MVL  -      Vesilintumuutto

 MHANHI - Hanhimuutto

 MPETO  -  Petolintumuutto

 MKURKI  - Kurkimuutto

 MK  -         Kahlaajamuutto

 MKIHU -    Kihumuutto

 MTIKKA  - Tikkamuutto

 MPL   -       Pikkulintumuutto

 RISTEY  -   Risteymä


Maalle uusi/lajilistan ulkopuolinen laji ilmoitetaan tunnuksella UUSI, joka on ryhmitelty SUURHARVINAISUUDEKSI. Uudesta lajista mainitaan aina tieteellinen nimi ja mahdollisesti myös suomenkielinen nimi, esim. "H UUSI helsin kauppatori larus delawarensis rengasnokkalokki nyt klo 1030..."


Maalle uusi alalaji ilmoitetaan tunnuksella UUSIA, joka on ryhmitelty SUURHARVINAISUUDEKSI.


Muuttotilanteet (esim. muuton käynnistyminen tai voimakas käynnissä oleva muutto) ilmoitetaan lajina MUUTTO. Muutto-tunnus ei kuulu mihinkään harvinaisuusluokkaan, vaan ilmoituksen saavat itselleen lajihälytykset MUUTTO-lajista valinneet.


Jälkikäteen ilmoitetut muuttoyhteenvedot (esim. Porkkalan arktika tänään klo 6-12…) voi lähettää järjestelmään lajitunnuksella YHT. Tällä tunnuksella voidaan laittaa myös muita yhteenvetoja esim. paikallisista linnuista. Koska yhteenvedot eivät yleensä ole aikakriittisiä, niiden lähettämistä tulee välttää klo 22-8 välillä.


Tiedotteet lähetetään lajitunnuksella TIED. Nämä ovat yleisiä tiedotuksia, bongauskohtaiset tiedotteet lähetetään tietenkin kyseisen lajin tunnuksella.


KUNTA ilmoitetaan kuusikirjaimisella lyhenteellä. Lyhenne on lähes kaikissa tapauksissa kunnan nimen kuusi ensimmäistä kirjainta (jos alle kuusi kirjainta, niin kunnan nimi). Poikkeavista kunnista (joilla 6 ensimmäistä kirjainta ei ole yksikäsitteinen, esim. Kangaslampi, Kangasniemi ja Kangasala) on lista ilmoitusohjeen liitteenä. Mikäli tila sallii, voi ilmoitettaessa käyttää myös kunnan koko nimeä.


Järjestelmään voidaan syöttää myös naapurimaiden havaintoja, jolloin kuntatunnuksen paikalla käytetään kyseisten maiden lyhenteitä jotka ovat:

 EST – Viro

 LAT - Latvia

 LIT - Liettua

 SWE – Ruotsi
 NOR – Norja

 DEN - Tanska

 RUS – VenäjäNäissä ei voi käyttää maan nimeä, koska Ruotsi menisi sekaisin Ruotsinpyhtään lyhenteen kanssa.


KELLONAIKA ei ole pakollinen. Sitä kannattaa käyttää, jos kyse on vanhemmasta havainnosta ja laji ei ole enää bongattavissa. Syötettäessä yli 2h vanha aika havainnosta ei lähde tekstiviestihälytyksiä. Huomattava on, että tekstiviestit saattavat viivästyä, jos vastaanottajan puhelin ei ole kentässä, joten kellonaika olisi hyvä mainita viestissä kuitenkin. Aika annetaan muodossa TTMM eli esimerkiksi puoli kaksi iltapäivällä on 1330. Päivämäärää ei voi antaa, joten tekstiviestillä voidaan syöttää vain alle 24h vanha aika (lähetettäessä yli 24h vanhoja havaintoja tekstiviestinä kannattaa syöttää yli 2h vanha aika, esim. 0000). Vanhemman päivämäärän voi antaa vain syötettäessä havainto www-selaimella 'valitsemalla laji' -toiminnon kautta. Tekstiviestillä syötettyyn havaintoon voidaan myös jälkikäteen korjata oikea aika ja päivämäärä 'muokkaa havaintoa' -toiminnolla.


VAPAA_TEKSTIIN kirjoitetaan ajo-ohjeet ja lisätiedot linnusta. Koska käytettävissä on yhteensä vain 160 merkkiä (kunta ja lähettäjä syövät 20 merkkiä, joten vapaata tekstiä voi olla max. 140 merkkiä), pyri käyttämään nasevaa ilmausta ja näiden ohjeiden lopussa määriteltyjä lyhenteitä. Tekstiviestien lähtemisen jälkeen voi www-selaimella webissä täydentää tekstin pidemmäksi 'muokkaa havaintoa' -toimintoa käyttäen.


Järjestelmä tunnistaa viestin lähettäjän gsm-numeron tai nettikirjautumisen perusteella ja liittää viestiin automaattisesti kauttaviivan (/) ja ilmoittajan käyttäjätunnuksen (esim. norjy, piiju, foran, ohtmi). Sitä EI siis tarvitse eikä pidä itse kirjoittaa viestiin!

Viestejä voi lähettää vain GSM-liittymistä, jotka on kirjattu järjestelmään käyttäjien henkilötiedoissa. Siispä on tärkeää, että juuri sen liittymän numero, mistä viestejä aiotaan lähettää, on annettu henkilötietosivulla.


Tekstiviestien maksimipituudet:

• Yleensä tekstiviestillä lähetettäessä 160 (Ei pitkiä viestejä)

Tekstiviestillä tai www-selaimella kirjoittamalla viesti:

• H-viesti tekstinä 154 (H jää alusta, käyttäjätunnus loppuun)
• HP-viesti tekstinä 154 (HP jää alusta, käyttäjätunnus loppuun)

Www-selaimella 'Valitsemalla laji'

• 140 (vapaa teksti ikkunassa, kiinteät kentät yht. 20 merkkiä)


Järjestelmän häiriöt

Lintutiedotus käyttää monia järjestelmiä, kuten GSM-tekstiviestiä, verkkoyhteyksiä internettiä jne. Kaikissa näissä esiintyy ajoittain häiriöitä, kuten itse perusohjelmistossakin. Näiden häiriöiden selvittämiseksi olisi hyvä, että kaikki häiriöitä havainneet ilmoittaisivat niistä välittömästi Johtoryhmälle. Nopeuden ja toisaalta helpon käsittelyn vuoksi on toivottavaa, että ilmoitukset tehdään tekstiviestillä.


Toisinaan on sattunut, että oman toiminnan virheistä, huonosti tunnetuista piirteistä ym. johtuen on tehty virheilmoituksia tilanteessa, jossa järjestelmässä ei ole ollut toimintahäiriötä.

Tällöin viesti menee korjattavaksi ja saattaa kulua jonkin aikaa, ennen kuin korjattu viesti menee Lintutiedotukseen.


Näiden estämiseksi olisi syytä muistaa ja tarkistaa mm. seuraavat seikat:

viestien tulo:

·        viestit (ja/tai päivitykset) päällä sekä rivillä että tekstiviestit yleensä

·        profilointi OK

·        onhan ostettuja viestejä

·        yli 2h vanhasta viestistä ei lähde tekstihälyjä

Lähetys

·        Muistithan alkuun H tai HP ja välilyönti

·        Olihan laji kirjoitettu oikein (suomenkielinen nimi tai 3+3 -lyhenne)

·        Olihan kunta kirjoitettu oikein (koko kunnan nimi tai 6-kirjaiminen lyhenne)

·        Olihan oma GSM-liittymä4. Lajiluettelo


Tämä lajiluettelo vastaa tilannetta elokuussa 2013.


Tähän luetteloon on koottu kaikki lintu­lajit, lajiparit, lajiryhmät, käsite­ryhmät ja alalajit, joille on kirjattu tiedottamis­velvollisuutta tai -suositusta osoittava merkintä. Luettelo ei pyri olemaan Suo­messa tavattujen lintujen lajiluettelo vaan sisältää myös joitakin maahamme mahdollisesti harhautuvia lajeja. Suomen lajiluettelo löytyy täydellisenä osoitteesta:

Suomessa tavatut lintulajit

Lyhenteet

**  suurharvinaisuus (ilmoitusvelvollisuus!)
* harvinaisuus (ilmoitusvelvollisuus!)
X pikkuharvinaisuus (ilmoitus suositeltava aina)

Alueet

(ilmoitus suositeltava aina ko. alueelta)

E Etelärannikko (Virolahti-Hanko)
L Länsirannikko (Perniö-Vaasa)
S Sisämaa (Häme, Keski-Suomi)
I Itäraja (Etelä- ja Pohjois-Karjala)
P Perämeri (Kokkola-Tornio)
K Kainuu-Koillismaa (Kajaani –Pudasjärvi - Kuusamo)
N Lappi, poislukien perämeren rannikko

Kirjainsymbolit viittaavat niihin alueisiin, joissa lajin on arvioitu olevan niin harvinainen, että kaikki havainnot on hyvä ilmoittaa.

Numerot

1...12 Numerot osoittavat ne kuukaudet, jolloin laji on maassamme niin harvinainen, että kaikki havainnot suositellaan ilmoitettavaksi.

Muita lyhenteitä

pes.tvk pesimäpaikoilla on syytä olla yhteydessä työvaliokuntaan ennen tiedottamista (erityisesti mainittujen lajien kohdalla, mutta muutenkin käytännössä aina pesintää epäiltäessä)
paik. paikallinen lintu


Lajiluettelo


Lajiluettelo löytyy osoitteesta: http://santamargarita.fi/lintutiedotus/specsh1.asp  HUOM! Vaatii sisäänkirjautumisen Lintutiedotukseen.


5. Kunta- ja muut lyhenteet


Käyttäytyminen ja puku

p

paikallinen

m

muuttava

kiert

kiertelevä (liikkuu ympäriinsä ilman selvää suuntaa)

kaart

kaarteleva (esim. korkeutta ottava petolintu)

N,E,S,W

muuttavien ilmansuunnat (käytä myös väli-ilmansuuntia)

Ä

laulava / soidintava

ä

ääntelevä (ei laulava / soidintava)

r

rengastettu

a5

viiden parvi

5a

viisi parvea (esim. suluissa muuttoyhteenvedon yhteydessä)

n5

noin viisi

1/3

1 koiras ja 3 naarasta(tai n-pukuista)

ad

aikuinen

 ”

aikuinen (vaihtoehtoinen)

juv

nuoruuspukuinen

 ’

nuori

imm

ei ad

subad

esiaikuinen (mikä tahansa puku vanhan ja nuoren välillä)

pull

untuvikko

1kv

1. (kuluvan) kalenterivuoden lintu

2kv

2. (edellisen) kalenterivuoden lintu (jne.)

jp

juhlapukuinen

vp

vaihtopukuinen

tp

talvipukuinen

pp

peruspukuinen

 

Ajo-ohjeet ym.

ed

edelleen

ed p

edelleen paikalla

hkt

hiekkatie

vt

valtatie

th

tienhaara

rist

risteys

kn

käänny

oik

oikea

vas

vasen

suor

suoraan

lt

lintutorni

pp

parkkipaikka

kp

kaatopaikka

N,E,S,W

ilmansuunnat (käytä myös väli-ilmansuuntia)


Esimerkki

"H GELNIL SIILIN Raasio nyt 1330 p, lentelee välillä. 5 km 5-tie SIILIN N, rist VARPAI kn, 5 km, rist Kuuslahti, kn, 1 km, oik valli, nouse ylös."


Kuntalyhenteet

Kunnat, joiden lyhenne on eri kuin kunnan nimi tai sen 6 ensimmäistä merkkiä

Hämeenkyrö

HKYRÖ

Hämeenlinna

HLINNA

Hämeenkoski

HKOSKI

Kangasala

KANALA

Kangasniemi

KNIEMI

Uusikaupunki

UUSKAU

Uusikaarlepyy

UUSPYY

 

Muiden kuntien kohdalla lyhenne on kunnan nimi tai sen 6 ensimmäistä kirjainta, esim. Ivalo on siis IVALO ja Kouvola KOUVOL

 Tulosta sivu